Types hoogbegaafde leerlingen

Profielen

Niet alle hoogbegaafde leerlingen zijn hetzelfde. Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. In 1988 hebben Betts en Neihart, na zorgvuldig onderzoek in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek, zes profielen opgesteld . Deze profielen zijn in 2010 aangepast.

  • Profiel 1: de risico leerling
  • profiel 2: de onderduikende leerling
  • Profiel 3: de dubbel bijzondere leerling
  • Profiel 4: de aangepaste succesvolle leerling
  • Profiel 5: de uitdagende creatieve leerling
  • Profiel 6: de zelfsturende autonome  leerling
Profiel 1: de risico leerling

De risico leerling neemt onregelmatig deel aan onderwijs, maakt taken niet af en zoekt buitenschoolse uitdaging. Je spreekt hier over leerlingen die het risico lopen uit te vallen binnen het onderwijs, drop-outs.

Profiel 2: de onderduikende leerling

De onderduikende leerling ontkent zijn/haar begaafdheid, vermijdt uitdaging en zoekt vooral sociale acceptatie. Zodra deze leerling merkt dat de kinderen in zijn/haar omgeving ander gedrag vertonen past deze leerling zich aan. Een voorbeeld hiervan is een vijfjarig kind dat thuis leest en dit op school niet laat zien.

Profiel 3: de dubbel bijzondere leerling

De hoogbegaafde leerling met leer- en/ of gedragsproblemen werkt inconsistent en verstoort of reageert af. Het belangrijkste bij deze leerling is dat hij/zij gemiddeld of minder presteert. Je kan hierbij denken aan een hoogbegaafd kind met dyslexie, autisme, ADHD of iets dergelijks.

Profiel 4: de aangepaste succesvolle leerling

De aangepaste succesvolle leerling is perfectionistisch, afhankelijk, zoekt bevestiging bij de leerkracht en vermijdt risico. Deze leerling wil alles goed doen en loopt het risico op faalangst. Tevens zijn zij heel onzeker.

Profiel 5: de uitdagende creatieve leerling

De uitdagende creatieve leerling heeft voorkeur voor discussie, is competitief en komt op voor zijn/haar eigen opvatting. Ook is deze leerling creatief, vertoont inconsistente werkwijzen en heeft grote stemmingswisselingen. Deze leerling kan storend gedrag vertonen in de klas, veel onrust, is nadrukkelijk aanwezig.

Profiel 6: de zelfsturende autonome leerling

De zelfsturende autonome leerling is zelfstandig, heeft goede sociale vaardigheden en werkt zonder bevestiging.

Deze profielen laten duidelijk zien dat er niet één definitie is voor hoogbegaafdheid of voor een hoogbegaafd kind. Zoals elk kind is ook het hoogbegaafde kind uniek.