Compacten van de leerstof

magisch vierkant

Het maken van aanpassingen in de reguliere lesstof gebeurt door compacting, dit is het overslaan van onnodige herhalings- en oefenstof uit de methode. De tijd die vrijkomt door compacting van de reguliere leerstof wordt besteed aan werken aan verrijkingsmateriaal. Het verwerken van verrijkingsstof krijgt zo een verplichtend karakter. Bij de aanpak via compacting en verrijking is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen versneld door de leerstof heen werken.

Tot voor kort kwamen de aanpassingen die scholen maakten in het leerstofaanbod vaak neer op een vorm van tempo-

differentiatie. Dit betekende dat leerlingen aan andere leerstof mochten werken, wanneer ze klaar waren met hun gewone werk. Bij deze manier van werken is er geen sprake van compacting van de leerstof. Het verwerken van verrijkingsmateriaal heeft dan een vrijwillig karakter. Het gevolg daarvan is dat hoogbegaafde leerlingen er vaak voor kiezen om deze vrijwillige extra stof niet te maken, omdat zij niet de behoefte hebben aan meer werk, maar aan ander werk.

Niet alleen is compacting van de leerstof van belang om het leerstofaanbod beter aan te laten sluiten bij de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen, maar het zorgt er tevens voor dat er voldoende tijd vrijkomt in het programma van de leerling om te kunnen werken aan verrijkingsmateriaal. Meer informatie over verrijken vindt u in het artikel ‘Verrijken’.

Compacten: Kijk of er in de gebruikte methode aangegeven wordt welke leerstof nieuw is en wanneer het gaat om herhalingsstof. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen kan de herhalingsstof over het algemeen overgeslagen worden. Bied daarom bij verwerking alleen oefeningen aan die nieuwe lesstof betreffen. Waar mogelijk kunt u kijken of er nog gedeelten van de oefenstof overgeslagen kunnen worden, bijvoorbeeld bij oefeningen die bestaan uit een aantal dezelfde opdrachten.

Voor een groot aantal reken- en taalmethodes biedt SLO kant-en-klare routeboekjes. Via http://www.slo.nl/primair/publicaties/compacten/rekenles/ kunnen routeboekjes voor de volgende rekenmethodes worden besteld: Alles telt, De wereld in getallen, Pluspunt en Rekenrijk. Methodes vanaf 2009 hebben aangegeven dat ze zelf compactingslijnen in hun methode hebben opgenomen.

Via http://www.slo.nl/primair/publicaties/compacten/taal/ kunnen gratis routeboekjes voor de volgende taalmethodes worden gedownload: Taal Actief, Taaljournaal, Taal in Beeld, Zin in Taal, Taalleesland, Taalfontein, Taalverhaal en Taal op maat. Per methode zijn een docentenhandleiding en routeboekjes voor de leerlingen beschikbaar.

 

bronnen: E. van Gerven en SLO