Praktische info

Mail

De medewerkers van Eureka! maken veel gebruik van e-mail om u op de hoogte te houden van activiteiten. Zorgt u er dus voor dat wij altijd beschikken over uw goede e-mailadres.

Ziekmelden en andere mededelingen

Wanneer uw kind in verband met ziekte niet in de gelegenheid is om Eureka! te bezoeken, is het de bedoeling dat u uw kind zowel op de eigen school, als bij Eureka! (eureka_info@inos.nl of 06 43128964)  ziek meldt.

Pauze – buiten spelen

In de ochtend spelen de kinderen een kwartier buiten. Kinderen mogen uiteraard een drankje en fruit of een koek meenemen voor in de pauze.

Vieren van verjaardag

Kinderen mogen bij Eureka! hun verjaardag vieren en trakteren. Omdat ze dat vaak ook al doen op hun eigen school, op hun sportclub en elders, laten wij aan u de keus of we de verjaardag ook bij Eureka! vieren.

Studiedagen en bijzondere activiteiten eigen school

In de regel zijn studie- of compensatiedagen op de eigen school geen reden om een kind af te melden bij Eureka!. Wij hebben te maken met leerlingen van verschillende INOS-scholen die allemaal op andere dagen hun extra vrij dagen voor leerlingen hebben gepland. Als alle kinderen daarvan gebruik zouden maken, verstoort dit ons lesprogramma aanzienlijk. Een uitzondering daarop vormen de bijzondere activiteiten die scholen organiseren (schoolreis, verjaardag leerkracht, excursie e.d.). Voor onze leerlingen is het belangrijk daaraan deel te kunnen nemen. Graag ontvangen we dan wel een afmelding per e-mail.