Leren leren – tips voor ouders

Tips voor ouders van kinderen die moeite hebben met leren en studeren:

 • Toon vertrouwen in je kind, neemt het serieus.
 • Maak samen een mindmap van de te leren stof. Of maak ‘spiekbriefjes’ die daarna niet meer nodig blijken te zijn.
 • Maak met je kind een huiswerkplanning: wat ga je leren, hoe lang heb je ervoor nodig en wat doe je daarna.
 • Laat je kind een vriend(in) mee naar huis nemen om samen huiswerk te maken.
 • Schrijf je kind niet voor hoe lang het aan zijn huiswerk hoort te zitten.
 • Kijk op lerenleren.nu voor hulp bij leren leren bij jullie in de buurt
 • Wijs je kind op www.lereniseenmakkie.nl en de online coach.
 • Lijst een proefwerk met een goed cijfer in en hang het een paar weken aan de wand.
 • Hoe pijnlijk ook, van vallen en opstaan leert je kind meer.
 • Leer je kind om niet te blijven hangen bij iets dat niet lukt. Laat vragen en/of problemen noteren en kom daar later op terug.
 • Zorg zelf voor een positieve houding ten aanzien van de leerstof. Als ouders het nut ervan inzien, zal een kind gemotiveerder zijn.
 • Je kind zelf helpen, werkt niet altijd. Vreemde ogen dwingen soms beter.
 • Bespreek met je kind hoe het van fouten kan leren: fouten gebeuren en horen bij het leven. Samen de oorzaken en mogelijke oplossingen opsporen is ook leren en helpt je bij de volgende keer.
 • Vermijd stressverhoging: dat blokkeert het leren nog meer. Wijs je kind steeds weer op wat het al wel kan en tot nu toe heeft geleerd.
 • Hoe jonger je kind, hoe kortere tijd achtereen het moet leren. 5 x 10 minuten is beter dan 2 x 50 minuten. Na 1 uur leren 10 minuten ontspannen.
 • Komen er klachten over leerkrachten, klaag dan eens lekker mee. Vertel ten slotte dat als je het gevoel opzij kunt zetten, je dan beter leert. Je zit uiteindelijk voor jezelf op school, niet voor de leerkracht.
 • Doe iets leuks samen als je kind zijn rapport krijgt, ook als het wat minder is. Niet vanwege de cijfers, maar om de inzet te vieren.
 • Bereid samen met je kind het nieuwe schooljaar voor. Wees benieuwd naar wat hij of zij gaat leren. Toon belangstelling en vraag: hoe ga je dat aanpakken.
 • Jonge kinderen doen graag spelletjes. Verpak wat ze moeten leren zoveel mogelijk in een spelvorm.
 • Bespreek met je kind elke dag wat er op school is gebeurd. Toon interesse.
 • Overhoren kan tijdelijk helpen, maar nog beter: leer je kind zichzelf overhoren.
 • Zorg voor een prikkelarme omgeving: een rustige ruimte, een opgeruimd bureau.
 • Luister oprecht en aandachtig. Bedenk dat je zelf ook kind bent geweest en hoe het voor jou was.
 • Adviseer, maar dwing niet af: begin direct uit school met huiswerk of direct na het eten. Stel niet uit tot het laatste moment.
 • Leer je kind geheugensteuntjes te gebruiken.
 • Sommige kinderen leren door luisteren, sommige van kijken, andere weer door veel doen. Probeer erachter te komen wat voor jouw kind het beste werkt.

 

Bron: www.lerenleren.nu