Verrijkingsklas

De verrijkingsklas is (als pilot) op 6 maart 2008 gestart met 14 kinderen van verschillende Inos-scholen. Sinds de start heeft een explosieve groei van het aantal leerlingen plaatsgevonden. Momenteel bezoeken circa 225 leerlingen de verrijkingsklassen van Eureka!. De meer- en hoogbegaafde leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar in twee klaslokalen op Basisschool De Werft.

In de verrijkingsklassen krijgen de kinderen kansen om te werken en leren op hun persoonlijke uitdagingniveau. Ze doen succeservaringen op. Meer- en hoogbegaafde kinderen bouwen eigenwaarde op door iets succesvol te volbrengen, waarvan ze aannamen dat het moeilijk zou zijn.

Het belangrijkste is de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken: ze worden herkend en erkend!

Lees verder