Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding

Leerkrachten binnen INOS die meer- en hoogbegaafde kinderen in klas hebben zitten kunnen gebruik maken van Eureka!Mobiel voor advies en ondersteuning in de eigen onderwijssituatie. Eureka!Mobiel helpt de scholen bij het opstellen van handelings- en beleidsplannen en geeft adviezen ten aanzien van het aanpassen van het curriculum voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Astrid Mol is de handelingsgerichte begeleider van Eureka!. Hij heeft per school uren ter beschikking, gerelateerd aan het aantal Eureka!-leerlingen. Hulpvragen vanuit de school bepalen de inhoud van de begeleiding.

Angelique Kornet ondersteunt leerkrachten van groep 1 en 2 die kinderen in de groep hebben met een ontwikkelingsvoorsprong. Ze observeert en werkt met leerlingen, geeft informatie of beantwoordt andere hulpvragen van de leerkrachten.