Aanmeldprocedure en trajectbegeleiding

Leerlingen waarbij school en/of ouders het vermoeden hebben van meer- en hoogbegaafdheid én er een duidelijke hulpvraag is kunnen door de school worden aangemeld voor trajectbegeleiding. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De trajectbegeleider komt naar school om een gesprek te hebben met de aangemelde leerling. Hiervoor maakt de trajectbegeleider een afspraak op school.

De termijn waarbinnen dit gebeurt is afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen voor trajectbegeleiding op de verschillende scholen, maar gestreefd wordt binnen drie maanden te starten met het traject. Het gesprek is géén test! Tijdens het gesprek wordt gekeken naar de kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid en het welbevinden van het kind. Kan Eureka! een meerwaarde zijn voor het betreffende kind of is het goed mogelijk het kind te begeleiden op de eigen school?

Na het gesprek wordt er met de leerkracht en/of intern begeleider besproken hoe het traject verder loopt. De leerkracht of intern begeleider communiceert dit met de ouders van het kind.
Wanneer de kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid aanwezig zijn en er een duidelijke hulpvraag is volgt er een gesprek met de ouders van de leerling en de trajectbegeleider en kan er worden besloten over te gaan tot een proefperiode van drie maanden bij Eureka!. Na ongeveer drie maanden wordt besloten of de proefperiode omgezet wordt in definitieve deelname of niet en school en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Er wordt geen IQ test meer afgenomen.
Leerlingen die zijn getest op initiatief van de ouders en waarbij een IQ is vastgesteld van 130 of hoger kunnen worden aangemeld via het aanmeldingsformulier trajectbegeleiding met daarbij de opmerking dat er reeds is getest. De hulpvraag van de school mag niet ontbreken. Er volgt een gesprek met de leerling, school en de ouders (intakegesprek). Ook hier is er sprake van een proefperiode.