Eureka!

Doel

Het creëren van een bovenschools ontmoetings- en expertisecentrum, waar leerlingen, leraren en ouders van de scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda (www.inos.nl) elkaar kunnen ontmoeten en begeleiding, hulp, informatie en ondersteuning kunnen krijgen.

Missie & visie

Eureka!, Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid INOS streeft naar passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Eureka! begeleidt de signalering van meer- en hoogbegaafde leerlingen en voldoet met haar verrijkingsklassen aan de basisbehoefte van deze leerlingen om in contact te komen met ontwikkelingsgelijken. Daarnaast beschikt Eureka! over een online kenniscentrum voor scholen en ouders, waar voorlichting wordt gegeven over een verscheidenheid aan aspecten van meer- en hoogbegaafdheid op school en thuis. Tenslotte biedt Eureka! de basisscholen van INOS middels Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding ondersteuning en begeleiding bij het vormgeven van passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de groep.

Door alle medewerkers van Eureka! wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er allerlei verbindingen tot stand komen. Verbindingen tussen de scholen om kennis en ervaringen rondom de thema’s meer- en hoogbegaafdheid te delen. Verbindingen tussen meer- en hoogbegaafde leerlingen, zodat ze meer en vaker uitgedaagd en gemotiveerd worden om te leren hun eigen talenten te ontwikkelen.