Overige praktische informatie

Locatie Eureka!-lokalen

Binnen basisschool De Werft bevinden de Eureka!-lokalen zich in de bovenbouwhal (bij binnenkomst uiterst rechts).

Basisschool De Werft

Raaimoeren 21
4824 KA  Breda
076 5410515
werft@dewerft.nl

Parkeerbeleid De Werft

Basisschool De Werft, waarin ook Eureka! is gehuisvest, voert al jarenlang een actief beleid om de verkeersveiligheid rond de school te bevorderen. Een van de maatregelen is een ‘advies aanrijroute’ die duidelijk met borden staat aangegeven. Chauffeurs die met de auto kinderen komen brengen of halen, worden dringend verzocht deze aanrijroute te volgen. Dit om onnodige drukte, ongelukken of irritaties te voorkomen. Lees meer

De eerste dag – kennismaken

Wanneer uw kind gaat deelnemen, hoort u van ons in welke Eureka!-groep uw kind geplaatst wordt en met ingang van welke datum uw kind kan instromen. We hanteren per schooljaar drie instroommomenten.

Voor dit schooljaar zijn dat:

  • de week van 4 september 2017

  • de week van 11 december 2017

  • de week van 26 maart 2018

Op de eerste dag maken u en uw kind kennis met de leerkracht en ontvangt u een inschrijfformulier. Wij verzoeken u om dit formulier zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren.

Ook ontvangt u een adressenlijst van de groep van uw kind, zodat het voor u mogelijk is met andere ouders of kinderen contact op te nemen.

 

Verdeling van de groepen/leerkrachten schooljaar 2017 – 2018

Lokaal E1

Lokaal E2

Maandagochtend

Groep 4-5-6 / Rob

Groep 4-5-6 / Patricia

Maandagmiddag

Groep 7-8 / Rob

Groep 7-8 / Patricia

Dinsdagochtend

Groep 4-5-6 / Angela

Groep 4-5-6 / Angelique

Dinsdagmiddag

Groep 7-8 / Angela

Groep 7-8 / Angelique

Woensdagochtend

Groep 4-5-6 / Rob

Groep 4-5-6 / Angela

Donderdagochtend

Groep 4-5-6 / Rob

Groep 4-5-6 / Angelique

Donderdagmiddag

Groep 7-8 / Rob

Groep 1-2-3 / Angelique

Vrijdagochtend

Groep 1-2-3 / Angela

Groep 1-2-3 / Angelique

 

 

Ziekmelden en andere mededelingen

Wanneer uw kind in verband met ziekte niet in de gelegenheid is om Eureka! te bezoeken, is het de bedoeling dat u uw kind zowel op de eigen school, als bij Eureka! (eureka_info@inos.nl of 06 43128964)  ziek meldt.

Pauze – buiten spelen

In de ochtend spelen de kinderen een kwartier buiten. Kinderen mogen uiteraard een drankje en fruit of een koek meenemen voor in de pauze.

Vieren van verjaardag

Kinderen mogen bij Eureka! hun verjaardag vieren en trakteren. Omdat ze dat vaak ook al doen op hun eigen school, op hun sportclub en elders, laten wij aan u de keus of we de verjaardag ook bij Eureka! vieren.

Studiedagen en bijzondere activiteiten eigen school

In de regel zijn studie- of compensatiedagen op de eigen school geen reden om een kind af te melden bij Eureka!. Wij hebben te maken met leerlingen van zo’n 25 verschillende scholen die allemaal op andere dagen hun extra vrij dagen voor leerlingen hebben gepland. Als alle kinderen daarvan gebruik zouden maken, verstoort dit ons lesprogramma aanzienlijk. Een uitzondering daarop vormen de bijzondere activiteiten die scholen organiseren (schoolreis, verjaardag leerkracht, excursie e.d.). Voor onze leerlingen is het belangrijk daaraan deel te kunnen nemen. Graag ontvangen we dan wel een afmelding per e-mail.