Organisatie

INOS

Stichting Katholiek Onderwijs Breda Inos is het overkoepelende bestuur van een groot aantal scholen in Breda en de gebieden eromheen. Inos maakt het mogelijk dat de hoogbegaafde kinderen van haar scholen de verrijkingsklas kunnen bezoeken.

Coördinatie

Astrid Mol zorgt voor de coördinatie en bewaakt de voortgang en ontwikkeling binnen Eureka!.

Trajectbegeleiding

Astrid Mol is tevens de trajectbegeleider van Eureka!. Zij biedt begeleiding bij het gehele traject dat kinderen, ouders en school doorlopen op het moment dat signalen van hoogbegaafdheid worden opgemerkt, tot mogelijke deelname aan de verrijkingsklas van Eureka!.

Eureka!Mobiel (handelingsgerichte begeleiding)

Astrid Mol is de handelingsgerichte begeleider van Eureka!. Hij heeft per school uren ter beschikking, gerelateerd aan het aantal Eureka!-leerlingen. Hulpvragen vanuit de school bepalen de inhoud van de begeleiding.

Kleuterbegeleiding

Angelique Kornet ondersteunt leerkrachten van groep 1 en 2 die kinderen in de groep hebben met een ontwikkelingsvoorsprong. Ze observeert en werkt met leerlingen, geeft informatie of beantwoordt andere hulpvragen van de leerkrachten.

Team van leerkrachten

Rob Mol, Angelique Kornet, Patricia Atmosoerodjo en Angela van Wijk zijn de leerkrachten van de verrijkingsklas van Eureka!.