Contacten met ouders en school

Mail, website

De leerkrachten van Eureka! maken veel gebruik van e-mail om u op de hoogte te houden van activiteiten. Zorgt u er dus voor dat wij altijd beschikken over uw goede e-mailadres.

Informatieavond

Tenminste één keer per jaar organiseren we voor ouders, leerkrachten, IB’ers en andere geïnteresseerden een informatieavond. Genodigden ontvangen hier tijdig bericht over.

Rapportage

Tweemaal per jaar krijgt u van uw kind een verslag van de Eureka!-leerkracht. Aan de hand daarvan kan een gesprek plaatsvinden tijdens de ouderavond. Natuurlijk kunt u, wanneer u daar behoefte aan heeft, tussendoor altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

De leerkracht van uw kind op de eigen school krijgt het verslag ook met daarbij de mogelijkheid een gesprek aan te vragen.