De Verrijkingsklas

Verrijkingsklas Eureka! biedt passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 1 tot en met groep 8 aan de basisscholen binnen INOS. Klik hier voor informatie over de aanmeldprocedure. De leerlingen komen één dagdeel per week naar de verrijkingsklas. De rest van de week volgen zij onderwijs op de reguliere basisschool.

Het onderwijsprogramma van verrijkingsklas Eureka! is dusdanig samengesteld dat het niet interfereert met het aanbod op de basisscholen.

De kinderen zitten in heterogene groepen, bestaande uit kinderen uit groep 1/2/3, kinderen uit groep 4/5/6, en kinderen uit groep 7/8. Deelname aan Eureka! maakt het mogelijk in contact te komen met meerdere ontwikkelingsgelijken. Naast dit belangrijke doel, wordt er veel aandacht besteed aan het leren van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen presteren. Leerstrategieën aanleren, kunnen doorzetten als het moeilijk is, fouten durven maken en hulp durven vragen, nadenken over hoe je een taak aanpakt, tegenslagen kunnen verwerken, leren omgaan met kritiek, geconcentreerd kunnen werken, bevorderen van zelfvertrouwen, leren samenwerken en plannen.

In het lesprogramma van Eureka! worden per jaar twee of drie thema’s in projectvorm uitgewerkt. We filosoferen, besteden aandacht aan drama, bevorderen de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Spaanse les is een middel om te leren leren. De nadruk ligt niet op resultaat, maar met name op het proces. Lees verder