Eureka! verzorgt binnen INOS passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In 2018 is de visie op het beleid meer- en hoogbegaafdheid gewijzigd. In plaats van trajectbegeleiding in één verrijkingsklas op één locatie ligt de focus nu op versterking van het verrijkingsaanbod en doorontwikkeling van een plusvoorziening op de eigen school.

Eureka! blijft tot eind van schooljaar 2020-2021 nog actief in de huidige vorm, voor leerlingen die al door Eureka! worden begeleid. De afspraken hierover zijn:

  • Alle Eureka!-leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in groep 7 zitten, houden het huidig Eureka!-aanbod gedurende hun basisschoolloopbaan
  • Alle Eureka!-leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in groep 3 t/m 6 zitten, blijven binnen Eureka! tot het moment dat:
    • Het aanbod in school of organisatorische eenheid gecertificeerd is op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid;
    • De zorgvraag adequaat is begeleid, in afstemming met de ouders.

Hulpvraag

Heeft u het vermoeden dat uw kind meer- en/of hoogbegaafd is, of heeft u een hulpvraag? Neem dan contact op met de leerkracht, intern begeleider of directie van de school van uw kind. Zij helpen u verder bij de invulling van de juiste ondersteuning voor uw kind.

Thuisnabij onderwijs

Tot juli 2021 blijft Eureka! als aparte ontmoetingsplaats functioneren voor leerlingen die al gebruik maakten van Eureka!. Voor alle leerlingen die nu worden aangemeld is nieuw beleid ontwikkeld waarbij de focus ligt op het antwoord op de vraag: wat heeft een leerling nodig en kan dat thuisnabij geboden worden?

Lees verder

Eurekids!

Mylearning, Prezi, WRTS, leren leren of handige links… Hier kun je van alles vinden!

Lees verder